0902 242 626 info@tmtravel.eu

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
0902 242 626 info@tmtravel.eu

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Services We Provide

A small river named Duden flows by their place.
Kontaktné údaje

Sídlo firmy a kontakty

Cestovná kancelária TM travel, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, pod vložkou číslo 71452/L. Pre písomnú komunikáciu alebo podanie reklamácie, využite naše kontaktné údaje.

TM travel, s. r. o.
Cestovná kancelária
Hanušákova 166/2
010 01 Žilina

Pre telefonickú a elektronickú komunikáciu využívame nasledovné kontakty:

0904 680 370
info@tmtravel.eu

Identifikačné a daňové číslo

Firemné identifikátory

Na základe žiadosti o registráciu boli spoločnosti pridelené nasledovné identifikačné údaje:

IČO: 52155242                           DIČ:

Cestovná kancelária TM travel, s. r. o. nie je platcom DPH.

TM travel, s. r. o. je prevádzkovateľom živnosti cestovná kancelária a cestovná agentúra. Podniká na základe zákona 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Alternatívne riešenie sporov

Dozorný orgán

Každý spotrebiteľ má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. právo na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich spotrebiteľských práv, môžete sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.

Bližšie informácie o možnosti alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke http://www.soi.sk Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk

Kontaktné údaje orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. Box B-89, 011 79 Žilina, e-mail: za@soi.sk

Clever System

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

Great Timing

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

Google Fonts

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

Smart Diversification

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

Credit Cards

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

We Are Everywhere

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

Interested in our services now?

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia.